Blokujemy "8"

Dnia 24.03.2015r. (wtorek) o godz. 15.00 - 17.30 we wsi Boguszyn organizowana będzie blokada krajowej „ósemki", która ma na celu dalsze podkreślenie problemu wykluczenia infrastrukturalnego drogi z naszego regionu. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Kłodzko do wzięcia udziału w pikiecie. Zaproście również rodzinę, znajomych, przyjaciół! Niech będzie nas dużo!!!

Spotykamy się na przejściu przy stacji benzynowej ORLEN oraz przystanku autobusowym w Boguszynie. Kto z Państwa może to prosimy o zabranie ze sobą transparentów, kamizelek odblaskowych, gwizdków oraz innych przedmiotów „robiących hałas".
Rozpoczniemy tym samym sezon grillowy na drodze krajowej nr 8. Jeśli Państwo będą chcieli wziąć udział w pikniku, znajdziemy sponsorów. Blokada przebiegać będzie w miłej atmosferze przy wspólnym grillowaniu.

Przyjdźcie koniecznie! Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 

Uwaga na dziki

Ostrzegam spacerowiczów i kierowców o możliwości spotkania się z tymi "sympatycznymi" zwierzętami po tym, jak w trakcie spaceru, w biały dzień (po 16-tej), zobaczyłem niedaleko siebie 5 dorodnych "kabanów" przebiegajacych przez drogę powyżej domu nr 36i.

Szczególnie odradzam puszczanie luźno psów na łąkach, gdyż w starciu z dzikami nie mają one dużych szans na wygranie "potyczki".

k9

 

Dzień Sołtysa

życzenia

 

Wybory organów sołectwa

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Wybór sołtysa odbywają się wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw. Wybór rady sołeckiej dokonuje się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy. Termin wyborów organów sołectwa zarządza Wójt Gminy ( do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych).

Wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa zwołuje zebranie wiejskie dla mieszkańców wsi Boguszyn na dzień

8 kwietnia 2015 r. (środa) na godz. 17:00.

Miejscem spotkania jest świetlica wiejska w Boguszynie. 

 

Życzenia dla Boguszynianek

 

kwiaty

 By czasu starczyło na wszystko

Szczęście dopisywało mimo wszystko  

W sukcesy obrodziło,

a to co dobre na lepsze się zmieniło.

 

Mieszkankom Boguszyna życzą panowie:

 

Zbigniew Tur   i   Krzysztof Ryba

Decyzje podatkowe

Uprasza się mieszkańców wsi Boguszyn aby decyzje podatkowe odbierali w urzędzie gminy Kłodzko w dziale finansowym do 15 marca. Ponadto prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych, ponieważ do niektórych mieszkańców decyzje podatkowe zostały wysłane pocztą.

Sołtys wsi Czesław Korpyta

Wygraliśmy konkurs

12 001

Spotkanie członków Stowarzyszenia

1 marca (w niedzielę) o godzinie 17:00 odbędzie sie walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna. Spotykamy się na świetlicy wiejskiej. 

Zarząd Stowarzyszenia