Likwidacja linii autobusowej

Informujemy Państwa, że zostało zlikwidowane połączenie autobusowe Kłodzko - Podtynie, obsługiwane przez przewoźnika A-Vista. Mieszkańcy Boguszyna, Ławicy, Podtynia muszą uzbroić się w cierpliwość. Urząd Gminy jest w tracie rozmów z inym przewoźnikiem, który podejmie się obsługi komunikacji na tej trasie. Czekamy i trzymamy kciuki!

II Bieg Boguszyński

II bieg

Co słychać w "Świetlicy Boguszyn"?

Pani Ania, "szefowa" świetlicy Boguszyn, prowadzi popołudniami (czas jest konsultowany z zainteresowanymi rodzicami) zajęcia z dziećmi. W czasie tych spotkań z dziećmi organizuje gry i zabawy oraz „prace" z plastyki jak np.: robienie latawców, laurek, malowanek, itp.

swietlica 2016 1

Czytaj więcej: Co słychać w "Świetlicy Boguszyn"?

Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Zakończono zbieranie zapisów na wykonanie tabliczek z numerem i nazwą miejscowości. Akcja trwająca około 6 miesięcy - niestety nie znalazła zainteresowania wśród mieszkańców Boguszyna. Tylko dwunastu właścicieli posesji obejmujących nr: 10B, 15A, 16, 19, 26A, 28A, 30, 33, 34, 36B, 38, 39 i 85B było zainteresowanych zamówieniem tabliczek z numerem posesji i nazwą miejscowości. Koszt tabliczki wyniósł 35 zł, zamawiający otrzymywał gotowy wyrób do ręki, nie musiał jeździć i zamawiać ani odbierać tabliczkę.

Na zdjęciach widać już zawieszone tabliczki z numerami. Jak widać posesja lub budynek właściwie oznaczony jest bardzo łatwy do odnalezienia np. przez służby ratownicze. Sołtys Boguszyna - przypomina mieszkańcom, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku (ogrodzeniu), tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą miejscowości.

tablice

Mali "zbieracze" w Boguszynie

W kwietniu z inicjatywy Sołtysa Boguszyna i przy współudziale członków Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna, przeprowadzono małe sprzątanie poboczy i okolic - głównych dróg przecinających wioskę. 30 kwietnia 2016 r., wcześnie rano, bo już około godz. 9:30 zebrała się grupa chętnych „sprzątaczy". Bardzo dużą chęć do sprzątania wykazały najmłodsi mieszkańcy naszej wioski – co bardzo dobrze widać na załączonych zdjęciach.

2016 04 30a

Czytaj więcej: Mali "zbieracze" w Boguszynie

XIX Przegląd Wielkanocny 2016

XIX Przegląd Wielkanocny

Członkowie Rady Sołeckiej Boguszyna i Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna wzięli udział w XIX Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej.

Zdjęcia naszego stołu: dorodny sum na pierwszym planie, obok tradycyjny mazurek, babka „piaskowa", wędliny „sołtysa", dwie myszki „sylwie" na marchewkach, obok jajeczne kurczaczki, pasztet i inne smakołyki ze świątecznego stołu no i oczywiście ze trzydzieści kolorowych „pisanek".

W tegorocznym przeglądzie zobaczyliśmy świąteczne wytwory z czeskiego Usti nad Orlicą oraz innych sołectw, które prezentowały na 83 stołach tradycyjne potrawy wielkanocne. Impreza została zorganizowana w hali sportowej w Wilkanowie.

W hali nie zabrakło też polityków, władz gminy i urzędników. Patronat mieli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz marszałek Cezary Przybylski. Specjalnym gościem był biskup świdnicki Ignacy Dec, który również odwiedził stół boguszyński.

XIX Przegląd WielkanocnyXIX Przegląd Wielkanocny

Opracował: Waldemar Staniszewski

Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą ulicy, a jeżeli nie ma ulicy - to z nazwą miejscpowości. Tabliczka powinna się pojawić w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla nieruchomości. Właściciel czyni to na własny koszt, nikt nie zwraca pieniędzy. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę umieszcza się także na ogrodzeniu, tak by jak najszybciej była widoczna z ulicy lub drogi.

Wiele gmin stara się także o to, by wszystkie tabliczki miały taki sam wzór, z konkretną formą, kolorystyką lub nawet wskazanymi parametrami zawieszania. Nie chodzi tylko o walory estetyczne. Duże, czytelne numery posesji z wyraźnymi nazwami ulic ułatwiają dotarcie różnym służbom. Najważniejsze jest pogotowie i straż pożarna, ale łatwiej też trafić: znajomym, dalekim krewnym, firmom kurierskim, dostawcom, osobom przyjezdnym, itp.

Co wynika z przepisów:

 1. Każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną na głównej, frontowej ścianie;
 2. Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
 3. Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
 4. Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca.
 5. Jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi - należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu

Oto treść najważniejszych, aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących oznakowania nieruchomości:

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Art. 34.

Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów. Art. 23, pkt 14), Rozdział 8a, Art. 47b.

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości.
 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Inne przepisy:

 1. Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275 z późn. zm).
 2. Ustawa z 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Stowarzyszenie Przyjaciół Boguszyna przy współudziale Sołtysa zbiera zamówienia na wykonanie tabliczki z numerem domu i napisem Boguszyn. Tabliczka będzie wykonana z tworzywa z niebieskim tłem (taka tabliczka obecnie znajduje się na budynku Świetlicy Boguszyn. Koszt około 40 zł. - zapisy u Pana Waldemara Staniszewskiego lub Sołtysa.

W artykule wykorzystano dostępne zasoby internetowe.
Artykuł opracował Waldemar Staniszewski

tabliczka 1tabliczka 2

Wykorzystano zdjęcie z Gazety Prawnej nr 31

Zapraszamy na wystawę

70 lat hufca