Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Większość mieszkańców Boguszyna jest wyznania rzymskokatolickiego i podlega pod parafię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku-Jurandowie. Parafia położona jest w metropolii wrocławskiej, diecezji świdnickiej, w dekanacie kłodzkim. Administratorem parafii jest ks. mgr Krzysztof Doś.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnią część Kłodzka - Jurandów, w tym następujące ulice: Brzoskwiniową, Cisową, Czereśniową, Dworcową, Jaworową, Jesionową, Graniczną, Krzywą, Rajską, Rakową, Szpitalną, Śliwkową, Towarową, Warty, Wiśniową, Wzniesienie, Zamiejską i Zamkową oraz wsie: Boguszyn, Morzyszów, Podtynie, Młynów i Ławicę. Na jej obszarze mieszka blisko 2 tys. wiernych.

Msze Święte odbywają się:

Kościół w Jurandowie

Kościół Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Świątynia ta powstała w 1874 r. Kościół jest jednonawową budowlą z rzędem kaplic od północy, zbudowaną w stylu neogotyckim. Ma 50 m długości i 10 m szerokości. Jego twórcami byli lokalni architekci: Hannemann i Münster.

Siostry Franciszkanki szpitalne w Kłodzku

Siostry franciszkanki szpitalne sprowadził do Kłodzka z Domu Macierzystego Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka z Telgte ksiądz Herzig. Siostry zajmowały się pielęgnacją chorych w domach. 19 marca 1851 roku przybyły do Kłodzka dwie siostry: s. Agnes Krieger (1851-1862) i s. Marzella Sauennann (1851-1863). W roku 1855 siostry sprawowały opiekę pielęgniarską już nad 500 chorymi.

Zbyt duża liczba chorych w Kłodzku spowodowała zawiązanie komitetu budowy nowego szpitala z inicjatywy wiernych Kościoła Katolickiego, zamieszkujących w hrabstwie kłodzkim, pod przewodnictwem ks. Josepha Bendelina. Zebrane podczas zbiórki pieniądze przeznaczono na wykup działki w Jurandowie.

Najpierw w latach 1867-1874 wzniesiono kompleks szpitalny, a w 1874 r. przystąpiono do budowy przyszpitalnej kaplicy, której nadano wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP. Od samego początku posługę w szpitalu pełniły franciszkanki szpitalne. W roku 1949 szpital pod wezwaniem św. Franciszka upaństwowiono. W tym czasie w szpitalu opiekę pielęgniarską pełniło 56 sióstr.

Od 1964 roku siostry mieszkają w domu pod wezwaniem św. Łukasza (tuż obok szpitala). Nadal pracują w szpitalu jako pielęgniarki na oddziale dziecięcym. Mają dobry kontakt z pacjentami wszystkich oddziałów, sprawując na co dzień czynne apostolstwo wśród chorych. Troszczą się również o wystrój przyszpitalnego kościoła.

Kaplica Św. Moniki

Siostry Franciszkanki szpitalne w Boguszynie

Ks. Emil Rieger (kurator szpitala w Jurandowie) w 1927 roku zakupił dla potrzeb szpitala folwark w Boguszynie. Prowadzeniem gospodarstwa zajęła się s. Hyacintha Hoffman i s. Marolda Różanski. Aby móc uczestniczyć we Mszy świętej musiały codziennie pieszo iść do Jurandowa, gdyż nie posiadały własnej kaplicy.
Kilometr od folwarku znajdowała się gospoda. Właściciel gospody uległ poważnemu wypadkowi i ze względu na zły stan zdrowia i mały dochód postanowił go sprzedać. W 1930 r. ksiądz Emil Rieger zakupił gospodę wraz z ogrodem, polem i całym obiektem gospodarczym. Została ona przeznaczona dla kobiet i dzieci potrzebujących opieki. Służyła także jako dom wypoczynkowy dla sióstr pracujących w szpitalu. Z sali tanecznej urządzono kaplicę św. Moniki, z której korzystają do dzisiaj również mieszkańcy całej okolicy. Kaplica była filią kościoła Niepokalanego Poczęcia w Kłodzku-Jurandowie.

Konwent liczy obecnie 4 siostry. Siostry zajmują się kaplicą, domem i ogrodem. Dla wszystkich gości mają zawsze otwarte serce i drzwi.

Zapraszamy na stronę WWW sióstr franciszkanek szpitalnych