Ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec w Boguszynie

Dnia 25 września 2013 r na zaproszenie proboszcza Krzysztofa Doś, mieszkańców Boguszyna odwiedził Biskup Ignacy Dec. Pobłogosławił mieszkańców, Kaplicę św. Krzyża oraz posadził przy kaplicy swoje drzewko.

DSC02117 DSC02118

 

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Większość mieszkańców Boguszyna jest wyznania rzymskokatolickiego i podlega pod parafię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku-Jurandowie. Parafia położona jest w metropolii wrocławskiej, diecezji świdnickiej, w dekanacie kłodzkim. Administratorem parafii jest ks. mgr Krzysztof Doś.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnią część Kłodzka - Jurandów, w tym następujące ulice: Brzoskwiniową, Cisową, Czereśniową, Dworcową, Jaworową, Jesionową, Graniczną, Krzywą, Rajską, Rakową, Szpitalną, Śliwkową, Towarową, Warty, Wiśniową, Wzniesienie, Zamiejską i Zamkową oraz wsie: Boguszyn, Morzyszów, Podtynie, Młynów i Ławicę. Na jej obszarze mieszka blisko 2 tys. wiernych.

Msze Święte odbywają się:

  • W kościele pod wezwaniem Niepokalanego  Poczęcia NMP położonym w dzielnicy  Jurandów, przy  ul. Szpitalnej 1.
    - w niedziele i święta:  6:30, 9:00, 12:00
    - w dni powszednie (od wtorku do soboty): 17:00
  • W kaplicy św. Moniki u sióstr franciszkanek szpitalnych w Boguszynie.
    Msze święte odprawiane są obecnie przez ojców franciszkanów z Kłodzka trzy razy w tygodniu, a w niedziele przez księdza proboszcza.
    Msza święta w niedzielę:  10:30
Kościół w Jurandowie

Kościół Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Świątynia ta powstała w 1874 r. Kościół jest jednonawową budowlą z rzędem kaplic od północy, zbudowaną w stylu neogotyckim. Ma 50 m długości i 10 m szerokości. Jego twórcami byli lokalni architekci: Hannemann i Münster.

Siostry Franciszkanki szpitalne w Kłodzku

Siostry franciszkanki szpitalne sprowadził do Kłodzka z Domu Macierzystego Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka z Telgte ksiądz Herzig. Siostry zajmowały się pielęgnacją chorych w domach. 19 marca 1851 roku przybyły do Kłodzka dwie siostry: s. Agnes Krieger (1851-1862) i s. Marzella Sauennann (1851-1863). W roku 1855 siostry sprawowały opiekę pielęgniarską już nad 500 chorymi.

Zbyt duża liczba chorych w Kłodzku spowodowała zawiązanie komitetu budowy nowego szpitala z inicjatywy wiernych Kościoła Katolickiego, zamieszkujących w hrabstwie kłodzkim, pod przewodnictwem ks. Josepha Bendelina. Zebrane podczas zbiórki pieniądze przeznaczono na wykup działki w Jurandowie.

Najpierw w latach 1867-1874 wzniesiono kompleks szpitalny, a w 1874 r. przystąpiono do budowy przyszpitalnej kaplicy, której nadano wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP. Od samego początku posługę w szpitalu pełniły franciszkanki szpitalne. W roku 1949 szpital pod wezwaniem św. Franciszka upaństwowiono. W tym czasie w szpitalu opiekę pielęgniarską pełniło 56 sióstr.

Od 1964 roku siostry mieszkają w domu pod wezwaniem św. Łukasza (tuż obok szpitala). Nadal pracują w szpitalu jako pielęgniarki na oddziale dziecięcym. Mają dobry kontakt z pacjentami wszystkich oddziałów, sprawując na co dzień czynne apostolstwo wśród chorych. Troszczą się również o wystrój przyszpitalnego kościoła.

Kaplica Św. Moniki

Siostry Franciszkanki szpitalne w Boguszynie

Ks. Emil Rieger (kurator szpitala w Jurandowie) w 1927 roku zakupił dla potrzeb szpitala folwark w Boguszynie. Prowadzeniem gospodarstwa zajęła się s. Hyacintha Hoffman i s. Marolda Różanski. Aby móc uczestniczyć we Mszy świętej musiały codziennie pieszo iść do Jurandowa, gdyż nie posiadały własnej kaplicy.
Kilometr od folwarku znajdowała się gospoda. Właściciel gospody uległ poważnemu wypadkowi i ze względu na zły stan zdrowia i mały dochód postanowił go sprzedać. W 1930 r. ksiądz Emil Rieger zakupił gospodę wraz z ogrodem, polem i całym obiektem gospodarczym. Została ona przeznaczona dla kobiet i dzieci potrzebujących opieki. Służyła także jako dom wypoczynkowy dla sióstr pracujących w szpitalu. Z sali tanecznej urządzono kaplicę św. Moniki, z której korzystają do dzisiaj również mieszkańcy całej okolicy. Kaplica była filią kościoła Niepokalanego Poczęcia w Kłodzku-Jurandowie.

Konwent liczy obecnie 4 siostry. Siostry zajmują się kaplicą, domem i ogrodem. Dla wszystkich gości mają zawsze otwarte serce i drzwi.

Zapraszamy na stronę WWW sióstr franciszkanek szpitalnych