Program odnowy wsi

Mieszkańcy wsi Boguszyn przystąpili do programu odnowy wsi w 2013 r.

Program ten wymaga współpracy samorządu województwa, gminy i mieszkańców wsi Boguszyn. Tak więc, gminnym koordynatorem programu odnowy dla wsi Boguszyn jest Pani Aleksandra Łuszczyńska, a motorem do działań stał się Pan Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko. Została utworzona też grupa odnowy wsi Boguszyn, która w trakcie warsztatów opracowała ważny dokument:

Sołecką strategię rozwoju wsi Boguszyn na lata 2014-2024.

Prosimy o zapoznanie się z projektem tego dokumentu,

  1. Strona tytułowa autorzy spis treści
  2. Analiza zasobów wsi Boguszyn
  3. Analiza SWOT
  4. Analiza potencjału rozwojowego wsi
  5. Wizja Boguszyna
  6. Program rozwoju krótkoterminowy (2014 -2015) - program krótkoterminowy
  7. Plan i program długoterminowy (2014 - 2024) - program długoterminowy

Celem tego programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomiczna niezależność wsi. W ramach tego programu możemy realizować różne projekty. Gmina będzie wspierać mieszkańców zapewniając dostęp do wiedzy i umiejętności w pisaniu takich projektów oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zaplanowanych działań. Program ten przyniesie olbrzymie korzyści społeczności lokalnej, jeśli będzie konsekwentnie prowadzony.

W procesie odnowy wsi ważna jest jeszcze zmiana mentalności mieszkańców. Trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość swojej miejscowości. Tylko nasza aktywność i zaangażowanie da szansę na realizację wielu przedsięwzięć. A świadomi swoich potrzeb i możliwości jesteśmy lepszym partnerem do współpracy z gminą.

Tak więc rozwój wsi Boguszyn zależy wyłącznie od NAS, mieszkańców.