I Kongres Odnowy Wsi w gminie Kłodzko

25 października 2014 r odbył się I Kongres Odnowy Wsi pod nazwą "Odnowa wsi szansą na rozwój Gminy Kłodzko". Kongres był forma podsumowania 5 lat pracy w ramach Regionalnego Programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej". Mieszkańców wsi Boguszyn reprezentowali: Czesław Korpyta (sołtys), Krzysztof Ryba (prezes stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna), Sylwia Patajewicz (p-ca zespołu Odnowy Wsi), Bożena Popławska i Zbigniew Tur.

Czytaj więcej: I Kongres Odnowy Wsi w gminie Kłodzko

Witamy w Boguszynie

boguszyn

W ramach wojewódzkiego programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej planujemy zrealizować projekt "Witamy w Boguszynie" (nazwa robocza). Efektem tego projektu mają być tablice i tabliczki informacyjne:

  • 3 witacze (konstrukcje z nazwą wsi, logiem, napisem powitalnym i symbolami atrakcji naszej wsi), które zostaną postawione przy głównych drogach prowadzących do wsi Boguszyn;
  • tablice uliczne z numeracją domów;
  • tablice informacyjne przy zabytkach, atrakcjach turystycznych i przyrodniczych Boguszyna.

Wszystkie tablice będą zaprojektowane w podobnym stylu, tak aby tworzyły spójną całość.

Projekt witaczy znajduje się po prawej stronie. Został przedstawiony mieszkańcom wsi na zebraniu wiejskim 5 września 2014 r. Autorem projektu jest mieszkanka Boguszyna Pani Alicja.

Program odnowy wsi

Mieszkańcy wsi Boguszyn przystąpili do programu odnowy wsi w 2013 r.

Program ten wymaga współpracy samorządu województwa, gminy i mieszkańców wsi Boguszyn. Tak więc, gminnym koordynatorem programu odnowy dla wsi Boguszyn jest Pani Aleksandra Łuszczyńska, a motorem do działań stał się Pan Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko. Została utworzona też grupa odnowy wsi Boguszyn, która w trakcie warsztatów opracowała ważny dokument:

Sołecką strategię rozwoju wsi Boguszyn na lata 2014-2024.

Prosimy o zapoznanie się z projektem tego dokumentu,

  1. Strona tytułowa autorzy spis treści
  2. Analiza zasobów wsi Boguszyn
  3. Analiza SWOT
  4. Analiza potencjału rozwojowego wsi
  5. Wizja Boguszyna
  6. Program rozwoju krótkoterminowy (2014 -2015) - program krótkoterminowy
  7. Plan i program długoterminowy (2014 - 2024) - program długoterminowy

Celem tego programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomiczna niezależność wsi. W ramach tego programu możemy realizować różne projekty. Gmina będzie wspierać mieszkańców zapewniając dostęp do wiedzy i umiejętności w pisaniu takich projektów oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zaplanowanych działań. Program ten przyniesie olbrzymie korzyści społeczności lokalnej, jeśli będzie konsekwentnie prowadzony.

W procesie odnowy wsi ważna jest jeszcze zmiana mentalności mieszkańców. Trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość swojej miejscowości. Tylko nasza aktywność i zaangażowanie da szansę na realizację wielu przedsięwzięć. A świadomi swoich potrzeb i możliwości jesteśmy lepszym partnerem do współpracy z gminą.

Tak więc rozwój wsi Boguszyn zależy wyłącznie od NAS, mieszkańców.