Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

plakatW dniu 10.10.2017 (wtorek) z terenu wsi Boguszyn będą odbieranie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny.

Do tej grupy należą odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne. Są to m.in. meble (stoły, krzesła itp), dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecęce, zabawki, opony oraz sprzęt elektryczny (odkurzacze, telewizory, komputery itp).

Odpady należy umieścić przed posesją rano, przed godziną 7:00.

foto: rogozno.pl

 

Likwidacja linii autobusowej

Informujemy Państwa, że zostało zlikwidowane połączenie autobusowe Kłodzko - Podtynie, obsługiwane przez przewoźnika A-Vista. Mieszkańcy Boguszyna, Ławicy, Podtynia muszą uzbroić się w cierpliwość. Urząd Gminy jest w tracie rozmów z inym przewoźnikiem, który podejmie się obsługi komunikacji na tej trasie. Czekamy i trzymamy kciuki!

II Bieg Boguszyński

II bieg

Co słychać w "Świetlicy Boguszyn"?

Pani Ania, "szefowa" świetlicy Boguszyn, prowadzi popołudniami (czas jest konsultowany z zainteresowanymi rodzicami) zajęcia z dziećmi. W czasie tych spotkań z dziećmi organizuje gry i zabawy oraz „prace" z plastyki jak np.: robienie latawców, laurek, malowanek, itp.

swietlica 2016 1

Czytaj więcej: Co słychać w "Świetlicy Boguszyn"?

Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Zakończono zbieranie zapisów na wykonanie tabliczek z numerem i nazwą miejscowości. Akcja trwająca około 6 miesięcy - niestety nie znalazła zainteresowania wśród mieszkańców Boguszyna. Tylko dwunastu właścicieli posesji obejmujących nr: 10B, 15A, 16, 19, 26A, 28A, 30, 33, 34, 36B, 38, 39 i 85B było zainteresowanych zamówieniem tabliczek z numerem posesji i nazwą miejscowości. Koszt tabliczki wyniósł 35 zł, zamawiający otrzymywał gotowy wyrób do ręki, nie musiał jeździć i zamawiać ani odbierać tabliczkę.

Na zdjęciach widać już zawieszone tabliczki z numerami. Jak widać posesja lub budynek właściwie oznaczony jest bardzo łatwy do odnalezienia np. przez służby ratownicze. Sołtys Boguszyna - przypomina mieszkańcom, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku (ogrodzeniu), tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą miejscowości.

tablice

Mali "zbieracze" w Boguszynie

W kwietniu z inicjatywy Sołtysa Boguszyna i przy współudziale członków Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna, przeprowadzono małe sprzątanie poboczy i okolic - głównych dróg przecinających wioskę. 30 kwietnia 2016 r., wcześnie rano, bo już około godz. 9:30 zebrała się grupa chętnych „sprzątaczy". Bardzo dużą chęć do sprzątania wykazały najmłodsi mieszkańcy naszej wioski – co bardzo dobrze widać na załączonych zdjęciach.

2016 04 30a

Czytaj więcej: Mali "zbieracze" w Boguszynie

XIX Przegląd Wielkanocny 2016

XIX Przegląd Wielkanocny

Członkowie Rady Sołeckiej Boguszyna i Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna wzięli udział w XIX Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej.

Zdjęcia naszego stołu: dorodny sum na pierwszym planie, obok tradycyjny mazurek, babka „piaskowa", wędliny „sołtysa", dwie myszki „sylwie" na marchewkach, obok jajeczne kurczaczki, pasztet i inne smakołyki ze świątecznego stołu no i oczywiście ze trzydzieści kolorowych „pisanek".

W tegorocznym przeglądzie zobaczyliśmy świąteczne wytwory z czeskiego Usti nad Orlicą oraz innych sołectw, które prezentowały na 83 stołach tradycyjne potrawy wielkanocne. Impreza została zorganizowana w hali sportowej w Wilkanowie.

W hali nie zabrakło też polityków, władz gminy i urzędników. Patronat mieli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz marszałek Cezary Przybylski. Specjalnym gościem był biskup świdnicki Ignacy Dec, który również odwiedził stół boguszyński.

XIX Przegląd WielkanocnyXIX Przegląd Wielkanocny

Opracował: Waldemar Staniszewski

Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą ulicy, a jeżeli nie ma ulicy - to z nazwą miejscpowości. Tabliczka powinna się pojawić w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla nieruchomości. Właściciel czyni to na własny koszt, nikt nie zwraca pieniędzy. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę umieszcza się także na ogrodzeniu, tak by jak najszybciej była widoczna z ulicy lub drogi.

Wiele gmin stara się także o to, by wszystkie tabliczki miały taki sam wzór, z konkretną formą, kolorystyką lub nawet wskazanymi parametrami zawieszania. Nie chodzi tylko o walory estetyczne. Duże, czytelne numery posesji z wyraźnymi nazwami ulic ułatwiają dotarcie różnym służbom. Najważniejsze jest pogotowie i straż pożarna, ale łatwiej też trafić: znajomym, dalekim krewnym, firmom kurierskim, dostawcom, osobom przyjezdnym, itp.

Co wynika z przepisów:

 1. Każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną na głównej, frontowej ścianie;
 2. Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
 3. Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
 4. Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca.
 5. Jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi - należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu

Oto treść najważniejszych, aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących oznakowania nieruchomości:

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Art. 34.

Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów. Art. 23, pkt 14), Rozdział 8a, Art. 47b.

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości.
 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Inne przepisy:

 1. Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275 z późn. zm).
 2. Ustawa z 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Stowarzyszenie Przyjaciół Boguszyna przy współudziale Sołtysa zbiera zamówienia na wykonanie tabliczki z numerem domu i napisem Boguszyn. Tabliczka będzie wykonana z tworzywa z niebieskim tłem (taka tabliczka obecnie znajduje się na budynku Świetlicy Boguszyn. Koszt około 40 zł. - zapisy u Pana Waldemara Staniszewskiego lub Sołtysa.

W artykule wykorzystano dostępne zasoby internetowe.
Artykuł opracował Waldemar Staniszewski

tabliczka 1tabliczka 2

Wykorzystano zdjęcie z Gazety Prawnej nr 31