Zmiana terminu wyborów

Uwaga! Zmiana terminu wyborów organów sołectwa (sołtysa i rady sołeckiej).

Wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa ustala nowy termin wyborów na 16 kwietnia na godz. 17:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Boguszynie.