Ogłoszenie

Opublikowano: wtorek, 30, grudzień 2014 23:40
Irania

Na czas nieobecności Czesława Korpyty obowiązki sołtysa wsi będzie pełnił pan Czesław Chamielec
(tel. 748670059).