Ogłoszenie

Na czas nieobecności Czesława Korpyty obowiązki sołtysa wsi będzie pełnił pan Czesław Chamielec
(tel. 748670059).