Kolędowe Spotkanie

n6 stycznia 2015 r. Kolędowe Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Wojciechowicach.