Czy mieszkańcom wsi potrzebne jest oświetlenie dróg?

lampyTak...... dlatego od 7 listopada zostały w naszej wsi podłączone 32 lampy. Powieszono je na betonowych słupach stojących przy drogach. Na temat oświetlenia we wsi rozmawialiśmy z sołtysem Czesławem Korpytą.

Kto sfinansował oświetlenie we wsi?

Sołtys: Na zebraniu wiejskim w 2013 r ustalono, że z funduszu sołeckiego na 2014 r przeznaczamy 10 tyś zł na oświetlenie wsi. Pozostałą, brakującą kwotę dopłacił Urząd Gminy Kłodzko.

Czy będą jeszcze stawiane lampy? Są przecież miejsca we wsi, gdzie jest bardzo ciemno.

Sołtys: Planujemy w następnych dwóch latach dalej doświetlać wieś. Tam gdzie brakuje słupów mamy nadzieję postawić lampy solarne.

Czemu tak długo we wsi nie było oświetlenia?

Sołtys: Plany oświetlenia ciągnęły się już od 16 lat. Poprzedni sołtysi składali wnioski do Urzędu Gminy, ale nie dochodziło do realizacji planów. Podobno poprzedni wójt pan Ryszard Niebieszczański twierdził, że Boguszyn jest oświetlony i nie potrzebujemy światła.

Co się w takim razie stało, że teraz nasz wniosek przeszedł?

Sołtys: Myślę, że kilka rzeczy się na to złożyło. Po pierwsze przekazaliśmy część pieniędzy na realizację zadania z funduszu sołeckiego. Ja również sporo za tym chodziłem. No i bardzo zaangażowali się w to zadanie wójt Stanisław Longawa i radny z naszego okręgu pan Zbigniew Tur.

Kto decydował gdzie zostaną powieszone lampy?

Sołtys: Przyjechała do nas komisja gminna z przedstawicielem firmy TAURON Polska Energia. To oni ustalili najważniejsze punkty oświetlenia. Oczywiście aby zmniejszyć koszty zdecydowano się powiesić lampy na już istniejących słupach betonowych. Początkowo koszt powieszenia tych lamp oszacowano na 32 tyś zł. Ile ostatecznie zapłacono nie wiem. Ze względu na rozproszenie lamp powstały 3 obwody.

Dziękujemy za rozmowę.