OBWIESZCZENIE

Sołtys i Rada Sołecka wsi Boguszyn zawiadamia, że dnia 5 września 2014 r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie wiejskie. Miejscem zebrania będzie świetlica w Boguszynie.