Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Zakończono zbieranie zapisów na wykonanie tabliczek z numerem i nazwą miejscowości. Akcja trwająca około 6 miesięcy - niestety nie znalazła zainteresowania wśród mieszkańców Boguszyna. Tylko dwunastu właścicieli posesji obejmujących nr: 10B, 15A, 16, 19, 26A, 28A, 30, 33, 34, 36B, 38, 39 i 85B było zainteresowanych zamówieniem tabliczek z numerem posesji i nazwą miejscowości. Koszt tabliczki wyniósł 35 zł, zamawiający otrzymywał gotowy wyrób do ręki, nie musiał jeździć i zamawiać ani odbierać tabliczkę.

Na zdjęciach widać już zawieszone tabliczki z numerami. Jak widać posesja lub budynek właściwie oznaczony jest bardzo łatwy do odnalezienia np. przez służby ratownicze. Sołtys Boguszyna - przypomina mieszkańcom, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku (ogrodzeniu), tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą miejscowości.

tablice