Zawiadomienie

Na czas urlopu sołtysa Krzysztofa Ryby ( od 27 lipca do 30 sierpnia) funkcję sołtysa pełnić będzie Pani Halina Sudnik.